تماس بگیرید: 1-832-230-7816

خدمات

هدف ما در فارسی لینگو ارائه بهترین خدمات با مناسب ترین قیمت ها است. ما خدمات زیر را به صورت تخصصی ارائه می کنیمبیشتر...

زبانها

تخصص ما در ارائه ترجمه فارسی و دری است. ترجمه هایی که ما ارائه می دهیم صحیح، روان و در فرمتی هستند که شما تعیین کرده اید. این بدین معناست که ترجمه های ما بدون خطا و آماده چاپ هستند.

بیشتر...

کیفیت ممتاز

فارسی لینگو با بکارگیری مترجمانی حرفه ای و با تبعیت از الزامات استانداردهای ISO 9001، ISO 31000 و BS EN 15038 و بکارگیری دقیق مدل های مدیریت کیفیت و مدیریت ریسک در پروژه، کیفیتی بی نظیر را تضمین می کند.

بیشتر...

فارسی لینگو دروازه ورود شما به سرزمین پارس

فارسی لینگو یک شرکت برجستهِ ترجمه است که با گردآوری تیمی حرفه ای به منظور ارائه خدمات برتر ترجمه و بومی سازی بنیان نهاده شده است. هدف ما در فارسی لینگو ارائه خدمات برتر و متمایز به مشتریانمان است و ما برای دستیابی به این هدف، تمامی توان خود را بکار می گیریم. در همین راستا، فارسی لینگو گروهی از برترین و حرفه ای ترین مترجمان و مدیران پروژه را گرد هم آورده است که با تلاشی مضاعف در جهت ارائه بهترین خدمات به مشتریان تلاش می کنند. فارسی لینگو از زمان پیدایش تاکنون، با جلب رضایت مشتریان پیشرفت و رشدی پایدار داشته است، رشدی که حاصل اعتماد مشتریانمان به ما و شاهدی بر کیفیت کار ماست. ما در فارسی لینگو از الزامات ISO 9001:2008، ISO 31000 و BS EN 15038 تبعیت می کنیم و مدل های مدیریت کیفیت و مدیریت ریسک در پروژه ها را به دقت به کار می گیریم تا کیفیتی را که در خور شماست ارائه دهیم. مأموریت نهایی ما در فارسی لینگو این است که با ارائه خدماتی متمایز به مشتریانمان به فتح بلندترین قله های صنعت ترجمه نایل شویم.

بیشتر...